Parkinson Sygdom

Atypisk Parkinson som MSA, PSP, Lewy Body…..

  • Er du eller en i din familie ramt af Parkinsons?
  • Er hjernens funktion og neurologiske sygdomme ukendte for jer?
  • Fylder uvished, tab af kontrol eller bekymring meget for jer?

Hvis I kan nikke ja til disse spørgsmål, kan samtaler for både ramte og pårørende være en hjælp for jer.

Med baggrund som neuropsykolog, specialist i Sundhedspsykologi og telefonrådgiver i Parkinsonforeningen tilbyder jeg at støtte jer i at få sat ord på jeres situation, få talt med hinanden, truffet beslutninger – også om det, der kan være svært.

Parkinson sygdom, påvirkninger og reaktioner

Parkinsons kan udvikle sig ret forskelligt fra person til person; men for både ramte og pårørende  vil der komme udfordringer, forandringer og behov for tilpasning til den aktuelle livssituation.

Min erfaring er, at den omsorg, der ofte er i en familie, kan gøre det svært for den enkelte  at tale åbent og ærligt om de tanker og følelser, der fylder. I stedet for nærhed og fællesfølelse kan det føre til, at fortielser, afstand og oplevelse af ensomhed kan komme til at præge familien.

Det er selvfølgelig nødvendigt at tage højde for fremtidige forandringer, men ingen kender den fremtid præcist. Derfor er det vigtigt, at gribe nutiden med de muligheder, der er til stede her og nu. Det er en kunst – en svær en af slagsen –  men det kan læres og dermed give mere energi til det liv, der er her lige nu.

I er velkomne til at tage kontakt på mail eller over telefon 30 28 44 82 for en uforpligtende samtale.

Læs også om mit arbejde med andre kroniske sygdomme.

Parkinson Pårørende grupper oprettes periodevis

 

Parkinson Sygdom, Specialist i Sundhedspsykologi og Parkinsons Sygdom, Kronisk sygdom psykolog