Priser og Informationer

Priser

Priser pr.1. 1.2023

Individuel samtale    kr. 1050,001050,00 kr
Parsamtale                  Kr. 1400,001400,00 kr
Individuel supervision pr.time1700,00 kr
Gruppe supervision pr.time (max 6 pers. v/ 3 timer)2000,00 kr

Der afregnes pr. samtale med mindre anden aftale foreligger.

Ved samtaler i hjemmet beregnes transport afhængig af afstand og tidsforbrug.

Undervisning og oplæg –  honorar efter aftale

Eventuelle tilskudsmuligheder
Via kommunen iflg. Lov om social service
Forsikringsordninger – Sundhedsforsikringer
Virksomhedsordninger
Sygesikringen Danmark – mulighed for tilskud – kontakt “Danmark” vedr. muligheder for dig

For klienter, som er selv betalere, gives 10 % rabat ved min 10 samtaler. Den 10. samtale er således gratis.

Retningslinier

Psykologsamtaler finder almindeligvis sted i klinikken – fra 1.1 2023 i Holte Midtpunkt. Jeg tilbyder konsultationer, i hjemmet, hvor fremmøde i klinikken ikke er muligt enten p.gr af geografi,  alvorlig sygdom eller handicap.  Jeg afholder desuden samtaler online via  – telefon eller video.

Samtaler – aflysning senest kl.18.00 dagen før. Ved aflysning samme dag eller ved udeblivelse betales det fulde aftalte beløb. Ønsker man at afslutte et forløb, meddeles det gangen forinden.

Supervision – Aflysning eller flytning af en enkelt supervisions gang skal finde sted senest 7 dage før den aftalte dato. Ved aflysning mellem 7 og 3 dage før betales halvt honorar. Ved aflysning senere end 3 dage før betales fuldt honorar.

Ved afbrydelse af planlagt supervisions forløb meddeles det senest 4 uger før den førstkommende aftale dato.

Hvis ovenstående ikke opfyldes betales det aftalte honorar.

Undervisning og foredrag – ved aflysning af aftalt undervisning eller foredrag senere end 2 uger før betales halvt honorar.
Ved aflysning senere end 1 uge før betales fuldt honorar.
Supervision – individuelle forløb afholdes almindeligvis i min klinik – gruppesupervision kan efter aftale finde sted på arbejdspladsen.