Priser og Informationer

Priser

Priser pr.1. 1.2019

Individuel samtale   975,00 kr
Parsamtale 1200,00 kr
Individuel supervision pr.time 1600,00 kr
Gruppe supervision pr.time (max 6 pers. v/ 3 timer) 1900,00 kr

Der afregnes pr. samtale med mindre andet er aftalt.

Ved opgaver på addresser udenfor klinikken beregnes transport afhængig af afstand og tidsforbrug.

Undervisnings honorar efter aftale

Eventuelle tilskudsmuligheder
Via kommunen iflg. Lov om social service
Forsikringsordninger – Sundhedsforsikringer
Virksomhedsordninger
Sygesikringen Danmark – mulighed for tilskud – kontakt “Danmark” for muligheder for dig

For klienter, som er selv betalere, gives 10 % rabat ved min 10 samtaler. Den 10. samtale er således gratis.

Retningslinier

Psykologsamtaler finder almindeligvis sted i klinikken på Gentoftegade men udekonsultationer er muligt ved alvorlig sygdom / handicap.

Aflysninger eller afslutning
Samtaler – aflysning senest kl.18.00 dagen før. Ved aflysning samme dag eller ved udeblivelse betales det fulde aftalte beløb. Ønsker man at afslutte et forløb, meddeles det gangen forinden.
Supervision – Aflysning eller flytning af en enkelt supervisions gang skal finde sted senest 7 dage før den aftalte dato. Ved aflysning mellem 7 og 3 dage før betales halvt honorar. Ved aflysning senere end 3 dage før betales fuldt honorar.

Ved afbrydelse af planlagt supervisions forløb meddeles det senest 4 uger før den førstkommende aftale dato.

Hvis ovenstående ikke opfyldes betales det aftalte honorar.

Undervisning og fordrag – ved aflysning af aftalt undervisning eller foredrag senere end 2 uger før betales halvt honorar.
Ved aflysning senere end 1 uge før betales fuldt honorar.
Supervision – individuelle forløb afholdes i min klinik Tværfaglig Psykoterapeutisk Klinik – gruppesupervision kan efter aftale finde sted i klinikken eller på arbejdspladsen.